ALL भारत खबर लोकल खबर ब्रेकिंग न्यूज़ कोरोना अन्य हेडलाइन ऑटो मोबाइल टेक लोकल अपडेट ब्रेकिंग विडियो गैलरी
Red zone orange zone Green zone. rules
May 4, 2020 • DR.NISHA NIGAM • भारत खबर

Red zone     orange zone        Green zone    rules

1st Red zone- उद्योगो कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करने की सरशद अनुमति रहेगी

2nd orange zone - रेडियो टैक्सी ओला उबर आदि  चलाइ सकेंगी

3rd Green zone -  सभी तरह की आवाजाही की इजाजत