ALL भारत खबर लोकल खबर ब्रेकिंग न्यूज़ कोरोना अन्य हेडलाइन ऑटो मोबाइल टेक लोकल अपडेट ब्रेकिंग विडियो गैलरी
मम 4
May 3, 2020 • DR.NISHA NIGAM • टेक
  1. मम 43 43 37,919 37,919 मृत्यु 10. कुल आईसोलेसन बेड 11. कुल क्वारनटाईन बेड 12. कुल वेन्टिलेटर बेड 21,569 21,569 1203